Rólunk
Rólunk
A Nemzeti Kibervédelmi Intézet törvényben meghatározott feladataként nagy hangsúlyt fektet a felhasználói és szervezeti szintű tudatosításra. Az itbiztonsag.govcert.hu egy olyan online felhasználói felület, melyen IT biztonsági leírások, hírek, valamint hagyományos és multimédiás tudatosító anyagok segítik a biztonságtudatos magatartás elsajátítását, ezzel hozzájárulva a felhasználói és a szervezeti szintű adatvédelemhez.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet a tudatosító weboldal kialakításakor azt a célt tűzte ki, hogy a különböző témakör szerinti bontásban található anyagok és tájékoztatók könnyen megérthető formában, a lehető legtöbb hasznos információt juttassa el látogatói számára.


A szervezetről

2015. október 1-el megalakult a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (továbbiakban: NKI), mely magába foglalja a Kormányzati Eseménykezelő Központot (továbbiakban: GovCERT-Hungary/GovCERT), mint a magyar kormányzat információ-megosztó és incidens-kezelő szervezetét, valamint a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságot (továbbiakban: NEIH), ami az elektronikus információbiztonsági jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésének letéteményese.

A GovCERT a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúra védelmi szervezetek felé, mint az országon belüli koordinációs szervezet végzi az internetet támadási csatornaként felhasználó incidensek kezelését és elhárításának koordinálását, továbbá közzéteszi a felismert és publikált szoftver sérülékenységeket.

A GovCERT szolgáltatásait a kormányzati szervezetek és önkormányzatok részére nyújtja.

A Központnak kiemelt szerepe van a nemzetgazdaság és az állami működőképesség szempontjából kritikus fontosságú informatikai rendszerek védelmében, ezzel összefüggésben a nemzetközi szervezeteknél Magyarország képviseletében, és a hálózatbiztonsági tudatosításában egyaránt.

A GovCERT Központ speciális feladata az állami- és önkormányzati szervek munkatársainak felkészítése az internet minél tudatosabb és biztonságosabb használatára, szemléletformáló kampányok, tudatosító előadások formájában.

A NEIH feladata az elektronikus információbiztonsági jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése. Amennyiben egy adott szervezet a hatósággal nem működik együtt, úgy – költségvetési szerv esetében – a hatóságnak joga van kirendelni ún. információbiztonsági felügyelőt (IBF), míg nem költségvetési szerv esetén bírság kiszabására is lehetősége van.

A hatóság ellenőrző funkciója erőteljes támogató funkcióval is bír, ugyanis jogosult a központi és az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek tervezési szakaszában véleményezni és ellenőrizni az információbiztonsági követelmények megtartását. Az információtechnológiai fejlesztések elektronikus információbiztonsága szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a vonatkozó előírások a rendszerek teljes életciklusa alatt következetesen és maradéktalanul megvalósításra kerüljenek és a fejlesztések eredményeként önmagukban is teljes, továbbá a meglévő rendszerekhez funkcionálisan és biztonsági aspektusból is harmonikusan és költséghatékonyan illeszkedő rendszerelemek, rendszerek épüljenek ki.

Kapcsolat

Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 22.

Postai elérhetőség: 1399 Budapest 62. Pf. 710/37.

Tel.: 0036 (1) 336 4840

Fax.: 0036 (1) 269 1706

E-mail: cert@govcert.hu

Web: www.govcert.hu

Partnereink

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet nemzetközi kapcsolatokat ápol számos külföldi CERT-tel és kibervédelmi szervezettel:
  • European Network and Information Security Agency - ENISA,
  • Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST,
  • Trusted Introducer - TI,
  • International Watch and Warning Network - IWWN,
  • Central European Cyber Security Platform (Visegrádi Négyek és Ausztria kiberbiztonsági szervezeteit tömörítő platform) - CECSP.
Hazai szinten az országos CERT-közösség mellett, további együttműködő partnereink:
  • Telekommunikációs szolgáltatók,
  • Rendvédelmi szervezetek,
  • Állami- és önkormányzati szervek,
  • Pénzintézetek,
  • Oktatási intézmények.

Oldaltérkép